Aan: Weergoden Nederland B.V.

Geachte heer/ mevrouw,

 

Zoals u kunt zien in uw gegevens ben ik en mijn familie al tientallen jaren trouwe klant van Weergoden Nederland B.V. Het eerste contract dateert uit 1971, en in de jaren daarna ben ik trouw gebleven aan uw organisatie. Ook gedurende de periode dat ik in het buitenland heb gezeten heb ik, naar tevredenheid, gebruik gemaakt van de diensten van uw zusterorganisatie, Weergoden Spanje B.V. In al deze jaren is uw dienstverlening, ondanks een enkele korte onderbreking, over het geheel genomen naar tevredenheid geweest.

 

Helaas heb ik de afgelopen maand moeten constateren dat deze dienstverlening zwaar onder de maat geweest is. Nogmaals, dit in tegenstelling tot de ervaringen van voorgaande jaren. Met name op het gebied van gemiddelde temperatuur heeft u op geen enkele wijze het Service Level Agreement gehaald, en ook op het gebied van zonuren bent u zwaar in gebreke gebleven.

 

Herhaaldelijk contact met uw service organisatie heeft tot op heden niet geleid tot enige gewenste verbetering van de dienstverlening. Ook de vooruitzichten die door u zijn afgegeven geven mij niet het vertrouwen dat de dienstverlening op korte termijn naar het gewenste niveau hersteld zal worden.

 

Helaas moet ik u dus hierbij formeel in gebreke stellen. Volgens contract bent u in de gelegenheid tot eind deze maand om de dienstverlening naar het afgesproken niveau te brengen. Indien u hier niet aan wilt of kunt voldoen zie ik mijn genoodzaakt om onze langdurige klant-leverancier relatie te verbreken en het contract per ommegaande op te zeggen, zonder inachtneming van enige opzegtermijn.

 

Tevens treden de geldende penalty’s in werking die ik graag ook vóór het eind van deze maand overgemaakt zie op het opgegeven bankrekeningnummer. Bijgevoegd vindt u een opgave van de extra kosten die gemaakt zijn vanwege het uitblijven van de diensten. Indien u ook hier in gebreke blijft zal ik genoodzaakt zijn om de vordering uit handen te geven aan een deurwaarder.

 

Als laatste schort ik hierbij de betaling van de maandfactuur op tot het moment dat de dienstverlening weer naar volledigheid is hersteld, te weten een minimale dagtemperatuur van 16C, 4 zonuren op een dag maar minimaal 30 per week en maximaal 1 dag koude wind per week op een weekdag.

 

Gezien onze lange relatie hoop ik dat u de dienstverlening snel zult herstellen zodat ik geen andere maatregelingen hoef te treffen.

 

Hoogachtend,

 

S. Uit den Bogaard

Share

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.